Κοινόχρηστοι Χώροι

Διαμέρισμα A101B


Διαμερίσματα A201B, A301B, A103A, A203A, A303A, B105B, B205B, B305B, B106A, B206A & B306A έχουν πολύ παρόμοια διαμορφωση

Διαμέρισμα A102B 


Διαμερίσματα A202B & A302B έχουν πολύ παρόμοια διαμορφωση

Διαμέρισμα A104A


Διαμερίσματα A204A & A304A έχουν πολύ παρόμοια διαμορφωση

Διαμέρισμα A302A


Διαμερίσματα A102A & A202A έχουν πολύ παρόμοια διαμορφωση

Διαμέρισμα B102A


Διαμερίσματα B101A, B201A, B301A, B202A, B302A, B103A, B203A, B303A,B104A, B204A & B304A έχουν πολύ παρόμοια διαμορφωση

Διαμέρισμα B201B


Διαμερίσματα B101B, B301B, B102B, B202B, B302B, B103B, B203B, B303B, B104B, B204B & B304B έχουν πολύ παρόμοια διαμορφωση

Διαμέρισμα B304B


Διαμερίσματα B101B, B201B, B301B, B102B, B202B, B302B, B103B, B203B, B303B, B104B & B204B έχουν πολύ παρόμοια διαμορφωση

Διαμέρισμα B307B


Διαμερίσματα B105A, B205A, B305A, B106B, B206B, B306B, B107B, & B207B έχουν πολύ παρόμοια διαμορφωση