Αιτήσεις γίνονται δεκτές αφού πρώτα γίνεται δεκτοί από το Πανεπιστήμιο ή άλλο ακαδημαϊκό ίδρυμα της Κύπρου. Μαζί σας θα πρέπει να έχετε την επιστολή αποδοχής σας ή την φοιτητική σας ταυτότητα.