Δεν επιτρέπεται η χρήση κεριών, θερμαντήρων, εύφλεκτων υλικών και ηλεκτρικών κουβερτών για λόγους ασφαλείας.