Η πολιτική ανανέωσης είναι ότι μόνο το 33% των υφιστάμενων ενοίκων μπορούν να κάνουν ανανέωση για την επόμενη χρονιά βασιζόμενη πάντα στην σειρά προτεραιότητας της αίτησης. Οι ένοικοι θα ειδοποιούνται από το U City τουλάχιστο 3 μήνες πριν την λήξη του συμβολαίου εάν επιθυμούν να ανανεώσουν για την επόμενη χρονιά.