Τα συμβόλαια ξεκινούν από 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνουν 25 Αυγούστου του επόμενου έτους. Ο εγγυητής είναι αυτός που εγγυάται ότι θα πληρώσει το ενοίκιο ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή σε περίπτωση που αδυνατεί να το πράξει ο φοιτητής.