Ναι υπάρχει χώρος για 44 αυτοκίνητα. Αυτά είναι διαθέσιμα προς 200 ευρώ για κάθε χώρο και είναι διαθέσιμα για την περίοδο συμβολαίου σας.