Υπάρχει ντεπόζιτο €1000 ευρώ για κάλυψη πιθανών ζημιών στο διαμέρισμα. Το ποσό αυτό επιστρέφετε με την λήξη του συμβολαίου σας.