Ναι υπάρχουν το υπόγειο  του κτηρίου με κερματοδέκτες και λειτουργούν 24 ώρες.